مسعود رمضانی

استاد مسعود رمضانی

تدریس دروس اصول حسابداری1و2و3 حسابداری صنعتی 1 حسابداری شرکتها و حسابداری پیشرفته 2 و حسابرسی و دروس حسابداری دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حسابان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


تدریس دروس حسابداری (اصول حسابداری 1و2و3و حسابداری صنعتی و حسابداری پیشرفته2 و کاربرد استانداردهای حسابداری و اصول حسابرسی 1و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری و حسابداری شرکتها) در دانشگاه علمی کاربردی مشهد و موسسه آموزش عالی تابران و موسسه کاویان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علوم اقتصادی

نظرات شاگردان