استاد مسعود خالقی عباس آبادی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

استاد شیمی آموزشگاه های برتر کشور <br /> <br /> عضو بنیاد نخبگان <br /> <br /> عضو فعال ستاد نانو <br /> <br /> شاغل در پزوهشگاه صنعت نفت <br /> <br /> دارای مقالات بین المللی در رشته شیمی


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه کاشان

افتخارات تحصیلی

  • استاد شیمی آموزشگاه های برتر کشور.عضو بنیاد نخبگانعضو فعال ستاد نانوشاغل در پزوهشگاه صنعت نفت