مسعود خالقی عباس آبادی

استاد مسعود خالقی عباس آبادی

تدریس خصوصی شیمی آلی 1-2-3.سنتز-هتروسیکل.طیف سنجی.NMR پیشرفته دوبعدی-شیمی دارویی-مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری توسط دکتری شیمی از دانشگاه دولتی.شیمی عمومی 1و 2-شیمی کنکور المپاد.دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


استاد شیمی آموزشگاه های برتر کشور <br /> <br /> عضو بنیاد نخبگان <br /> <br /> عضو فعال ستاد نانو <br /> <br /> شاغل در پزوهشگاه صنعت نفت <br /> <br /> دارای مقالات بین المللی در رشته شیمی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه کاشان

افتخارات تحصیلی

  • استاد شیمی آموزشگاه های برتر کشور.عضو بنیاد نخبگانعضو فعال ستاد نانوشاغل در پزوهشگاه صنعت نفت

نظرات شاگردان