مسعود ایمانی

استاد مسعود ایمانی

فیزیک مفهومی کنکور

تدریس فیزیک کنکور توسط رتبه برتر کنکور سراسری - آموزش مفهومی - تدریس در آموزشگاه ها و مراکز معتبر علمی آزاد تبریز

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تبریز

نظرات شاگردان