استاد مسعود رضایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی دکترای دانشگاه تهران<br />


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی محیط زیست از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • - تدریس مفهومی به همراه نکات اجرایی
  • - سابقه تدریس خصوصی دروس ریاضی راهنمایی و دبیرستان