معصومه حقیقی

استاد معصومه حقیقی

تدریس خصوصی در کلیه مقاطع با شرایط و قیمت مناسب در دروس زبان و ریاضی و هندسه و ...همچنین نرم افزار اتوکد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه تحلیلی و جبر خطی هندسه کاربردی هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه غیرانتفاعی

نظرات شاگردان