استاد مسعود قنبری گل

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

ساکن شهر قروه درجزین هستم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در آموزشگاه پارسیانتدریس در آموزشگاه پاسارگادتدریس در آموزشگاه نامدارتدریس خصوصی ریاضیات تدریس خصوصی فیزیک