استاد مرضیه فروغ پور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

اساس تدریس من بر اینکه دانش اموز با درک مطالب و مفاهیم از یادگیری خودش لذت ببره


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شیراز

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در مدارس نمونه و تیزهوشانتدریس در کانون قلم چی