استاد مرضیه حسین پور

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه شهید بهشتی
  • افتخار تدریس: تجربه زیاد در تدریس زبان فرانسه به سطوح مختلف مبتدی تا پیشرفته
  • افتخار تحصیلی: رتبه 19 در ازمون کارشناسی ارشد زبان فرانسه

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید