استاد مریم خسروی زاده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه علوم اقتصادی

افتخارات تحصیلی

  • شاگرد اول دانشگاه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • مدرس دانشگاه های قم ، مفید ، صنعتی قم