مریم رحیمی

استاد مریم رحیمی

تدریس خصوصی کلیه دروس مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان توسط رتبه تک رقمی کنکور سراسری با استفاده از روش های کارآمد آموزشی.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و مدلسازی دبیرستان آمار و احتمالات زیست شناسی و آزمایشگاه 2 زیست شناسی و آزمایشگاه 1 ریاضی دبیرستان علوم انسانی زیست شناسی ریاضی پایه

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


کودکان، از تمام ستاره ها و پرنده ها به آسمان نزدیک ترند ...<br /> اگر روزی می آمد که جهان خواب هیچ کودکی را نمی دید، بی شک صداقت به آخر می رسید و دوستی و مهربانی، پشت اندوه های بزرگ بزرگ سالی هامان گم می شد...<br /> آموختن به شما کودکان، هدیه ایست که به خودمان میدهیم تا فارغ شویم از این همه دغدغه های بزرگسالی ...

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • دانش آموز ممتاز کلیه مقاطع دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و دانشجوی ممتاز کلیه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

نظرات شاگردان