استاد مریم پیرعدل

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مسلط کامل به تدریس .


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه ارومیه