مریم اصلانی مناره بازاری

استاد مریم اصلانی مناره بازاری

تدریس خصوصی دروس ریاضی، فیزیک، جبرو احتمال و هندسه دبیرستان توسط دانشجوی یکی از برترین دانشگاههای کشور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی جبر و احتمال هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


فارغ التحصیل مهندسی نساجی از دانشگاه امیرکبیر

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی نساجی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان