مریم منفرد

استاد مریم منفرد

  • دکترا علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل به مدت 5 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید