مریم گوشبران

استاد مریم گوشبران

تدریس خصوصی دروس ریاضی وفیزیک تجربی وریاضی وهندسه دبیرستان وهندسه تحلیلی وحسابان سوم دبیرستان وآمارومدلسازی وجبرواحتمال

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان هندسه تحلیلی و جبر خطی ریاضی گسسته جبر و احتمال حسابان آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران کرمانشاه - کرمانشاه

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه رازی کرمانشاه

نظرات شاگردان