مریم کامی

استاد مریم کامی

تدریس خصوصی دروس آمار و روش تحقیق و زبان توسط رتبه برتر کنکور سراسری کارشناسی و کارشناسی ارشد.......

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

روان شناسی زبان انگلیسی کنکور سراسری زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان آمار ریاضی کنکور کارشناسی ارشد آمار

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان