مرجان شربیانی

استاد مرجان شربیانی

تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی دبیرستان توسط دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک ،دارای سابقه تدریس خصوصی،حق التدریس توافقی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان تخصصی فیزیک مکانیک کوانتومی 1 و2 ریاضی فیزیک 1 و 2 ترمودینامیک و مکانیک آماری فیزیک جدید 1 و 2 فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نظرات شاگردان