استاد عبید مرجانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دبیررسمی آموزش وپرورش با12سال سابقه تدریس درس عربی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی از دانشگاه تهران