مرجان افشار

استاد مرجان افشار

  • کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید