استاد محمدباقر مرامی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا فیزیک مهندسی از دانشگاه کاشان

افتخارات تحصیلی

  • 2- استاد نمونه در دانشگاه چهار سال
  • 1- رتبه اول دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد