منیژه حسن آبادی

استاد منیژه حسن آبادی

تدریس دروس تخصصی ریاضی تمامی رشته ها از دبیرستان تا کارشناسی ارشد از جمله معادلات دیفرانسیل ریاضی عمومی جبرخطی آنالیز عددی تحقیق در عملیات کنترل بهینه و کنترل فازی و غیره توسط دانشجوی دکترای ریاضی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

گراف بهینه سازی غیرخطی آنالیز عددی حل عددی معادلات دیفرانسیل معادلات دیفرانسیل جبر خطی بهینه سازی خطی مبانی آنالیز عددی آنالیز ریاضی مبانی ماتریس ها و جبرخطی مبانی ریاضی محاسبات عددی آمار و احتمالات ریاضی مهندسی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی قوچان - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه گیلان<br /> کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات از دانشگاه دامغان<br /> دانشجوی دکترای ریاضی کاربردی- کنترل بهینه <br /> از دانشگاه بیرجند<br /> هر سه مقطع دولتی روزانه

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه بیرجند

نظرات شاگردان