استاد مجتبی اندرزیان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • دانشجوی برتر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • رتبه 5 دکترای فیزیک
  • رتبه 206 کارشناسی ارشد