استاد محمدعلی نجفی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

  • شماره تماس: 9013347131
  • دانش آموخته ی مدارس تیزهوشان در مقاطع راهنمایی و دبیرستان