محمد پورایی

استاد محمد پورایی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • افتخار تحصیلی: کسب رتبه 3رقمی در کنکور کارشناسی

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید