محمد پورایی

استاد محمد پورایی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • افتخار تحصیلی: کسب رتبه 3رقمی در کنکور کارشناسی