استاد محمد پورایی

 • دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • افتخار تدریس: رضایت کامل اکثر شاگردان
 • افتخار تحصیلی: حل تمرین چندین دوره درس های مختلف از جمله مدار وریاضیات مهتدسی و...

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

افتخارات تدریس

 • رضایت کامل اکثر شاگردان

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعت نفت 1391 تا 1395
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1395 تا 1397

افتخارات تحصیلی

 • حل تمرین چندین دوره درس های مختلف از جمله مدار وریاضیات مهتدسی و...
 • کسب رتبه 3رقمی در کنکور کارشناسی
 • چاپ 2مقاله بین المللی
 • رتبه دوم دانشگاه دولتی در رشته برق
 • کسب معدل دیپلم بالای 19.50