مبین ملکشاه

استاد مبین ملکشاه

تحلیل آماری با SPSS، SAS، R، LISREL، MINITAB، Eviews، تدریس نرم افزارهای آماری، تدریس دروس کارشناسی و ارشد آمار

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و احتمالات آمار ریاضی محاسبات آماری

شهرهای تدریس

تهران - تهران بابل - مازندران

سوابق و افتخارات تدریس


تسلط کامل بر نرم افزارهای آماری<br /> SPSS، SAS، R، Eviews، LISREL، Minitab

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد آمار و کاربردها از دانشگاه شیراز

افتخارات تحصیلی

  • سابقه کار در شرکت تحلیل آماری آتیه سازان
  • تالیف و ترجمه کتاب "مبانی برنامه نویسی آماری با نرم افزار R"

نظرات شاگردان