استاد مبین ملکشاه

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تسلط کامل بر نرم افزارهای آماری<br /> SPSS، SAS، R، Eviews، LISREL، Minitab


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد آمار و کاربردها از دانشگاه شیراز

افتخارات تحصیلی

  • سابقه کار در شرکت تحلیل آماری آتیه سازان
  • تالیف و ترجمه کتاب "مبانی برنامه نویسی آماری با نرم افزار R"