استاد رضا ملک محمدی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • ده سال سابقه تدریس و ...
  • دبیر دبیرستان های تهران و کرج
  • مدرس با تجربه و طراح سوالات قلم چی