محمد امین گل دامنی

استاد محمد امین گل دامنی

تدریس خصوصی ونیمه خصوصی عربی همه پایه ها،تریس مکالمه عربی از مبتدی تاپیشرفته، تدریس قواعد عربی همه سطوح؛تدریس عربی،دینی منطق وفلسفه کنکور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

دین و زندگی دوم دبیرستان قرآن و تعلیمات دینی سوم دبیرستان فلسفه و منطق کنکور سراسری عربی دوم دبیرستان عربی سوم دبیرستان منطق فلسفه زبان عربی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

چابهار - سیستان و بلوچستان خاش - سیستان و بلوچستان ایرانشهر - سیستان و بلوچستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه پیام نور

نظرات شاگردان