محمد امین ختایی

استاد محمد امین ختایی

تدریس فردی و نیمه گروهی

تدریس در دو بازه 45 دقیقه انجام می شود که در بین به مدت 15 دقیقه استراحت قرار می گیرد تا ذهن دانشپذیر خسته نشود. البته این یک ربع داخل هزینه نمی باشد.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

پردازش سیگنال های دیجیتال مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدارهای منطقی ساختمان داده و الگوریتم ها طراحی الگوریتم ها طراحی و تحلیل الگوریتم ها ریزپردازنده ریز پردازنده معماری کامپیوتر فیزیک عمومی 1 ریاضی عمومی 2 هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان