گیسو مجیدزاده

استاد گیسو مجیدزاده

زبان انگلیسی اول ..دوم..سوم دبیرستان تضمینی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

انگلیسی 1 و 2 انگلیسی 1 و 2 پیش دانشگاهی انگلیسی سوم دبیرستان زبان انگلیسی دوم دبیرستان زبان انگلیسی (عمومی) گرامر زبان انگلیسی مکالمه زبان انگلیسی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دبیر رسمی منطقه سه تهران با 22 سال سابقه تدریس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • سرگروه زبان منطقه سه در سال 93
  • 22 سال سابقه تدریس در دبیرستان و پیش دانشگاهی منطقه سه

نظرات شاگردان