مجید صابری

استاد مجید صابری

تدریس خصوصی دروس پایه فیزیک و ریاضی دانشگاه ، تدریس خصوصی دروس فیزیک و ریاضی دبیرستان، تدریس خصوصی دروس تخصصی رشته

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی حسابان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نظرات شاگردان