مجید براتی مقدم

استاد مجید براتی مقدم

تدریس خصوصی دروس عمومی و اختصاصی رشته ریاضی فیزیک و همچنین دروس رشته مهندسی شیمی توسط دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی ریاضی کنکور سراسری شیمی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان زبان عربی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان