استاد مجید قنبری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

به اشاعه علم فیزیک به عنوان یک وظیفه علاقه مندم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شیراز