مجید فرهادی

استاد مجید فرهادی

  • دکترا ریاضی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • افتخار تدریس: تدریس به زبان بسیار ساده و قابل فهم برای همه
  • افتخار تحصیلی: رتبه یک دکتری