استاد مجید دهقانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدرس دانشگاه پیام نور شیراز<br /> دانش آموخته برتر دانشگاه شیراز<br /> دارای 5 سال سابقه تدریس خصوصی<br /> توانایی در مشاوره و انتخاب رشته


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شیراز