مجید جوکار

استاد مجید جوکار

تدریس کنترل فرایند، طراحی راکتور، عملیات واحد 1 و 2.......کارشناسی دانشگاه شیراز.......و کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

عملیات واحد 1 و 2 سینتیک و طرح راکتور کنترل فرآیندها معادلات دیفرانسیل هندسه تحلیلی و جبر خطی ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان