مجید عباسی سی سرا

استاد مجید عباسی سی سرا

مهندسی برق و ریاضی-فیزیک دبیرستان

تدریس دروس مهندسی برق و ریاضیات دبیرستان توسط کارشناس ارشد مهندسی برق دانشگاه شریف.( تضمین کنکور کارشناسی ریاضی و ارشد برق)... انجام پروژه های درسی با این شماره تماس بگیرید.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

برنامه نویسی کامپیوتر سیستم های کنترل خطی آمار و احتمالات هندسه تحلیلی و جبر خطی ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور فیزیک عمومی 1 ابزار دقیق ریاضی عمومی 1 فیزیک عمومی 2 فیزیک کنکور سراسری طراحی سیستم های دیجیتال ریاضی مهندسی ریاضی کنکور سراسری سیگنال ها و سیستم ها الکترونیک مدارهای منطقی الکترومغناطیس مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدارهای الکترونیکی هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان جبر و احتمال حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی عمومی 2 طراحی سیستم های ریزپردازنده ریاضی گسسته پردازش سیگنال های دیجیتال ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی مدارهای پالس و دیجیتال آمار و مدلسازی دبیرستان معادلات دیفرانسیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق شیمی کنکور سراسری حسابان

شهرهای تدریس

کرج - البرز تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


در سال 1387 با رتبه 989 در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهند پذیرفته شدم. با گذراندن دروس کارشناسی با نمرات عالی با سهمیه شاگرد اولی وارد دانشگاه شریف شدم و با معدل الف دوره ارشد را به پایان رسانیدم.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی سهند 1387 تا 1391
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف 1392 تا 1394

افتخارات تحصیلی

 • تدریس دروس ریاضی کارشناسی به مدت 5 سال
 • ارایه ازمایشگاه الکترونیک 1 و 2
 • ارایه آزمایشگاه اندازه گیری و مدار
 • حل تمرین درس مدلسازی سیستم های بیولوژیکی به مدت 1 ترم
 • حل تمرین درس تکنیک پالس به مدت 1 ترم
 • حل تمرین درس میکروپروسسور به مدت 2 ترم
 • حل تمرین درس سیگنال و سیستم به مدت 5 ترم
 • حل تمرین مدارهای الکتریکی 2 به مدت 3 ترم
 • حل تمرین مدارهای الکتریکی 1 به مدت یک ترم
 • حل تمرین درس زبان برنامه نویسی c برای سه ترم
 • پذیرش بدون کنکور در دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه 989 کارشناسی ریاضی فیزیک
 • دیپلم ریاضی فیزیک با معدل 19.79 و کسب رتبه اول بین دانشجویان دبیرستان
 • کسب رتبه اول بین دانشجویان کارشناسی برق ورودی 87

نظرات شاگردان