استاد مجید دوایی دهاقانی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه تهران
  • معلم رسمی آموزش و پرورش
  • افتخار تدریس: رتبه اول آزمون استخدامی آموزش و پرورش تهران
  • افتخار تحصیلی: کسب رتبه 2 در کنکور دکتری