استاد مجید بختیاری

  • دکترا فیزیک مهندسی از دانشگاه اراک
  • تدریس به مدت 14 سال در دانشگاه های پیام نور تهران، یادگار امام، شهر قدس و تهران مرکز
  • تدریس به مدت 4 سال در دبیرستان غیرانتفاعی اندیشه
  • تدریس به مدت 2 سال در مجموعه استادبانک