استاد ماهیار رهامهر

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد تاریخ از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • نویسنده و پژوهشگر برگزیده کشور/عضو باشگاه پژوهشگران جوان/رتبه دو در کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی در دانشگاه آزاد/پژوهش و نگارش چهار مجلد کتاب و چند ده مقاله ی علمی _ پژوهشی و ادبی