استاد مهنام نجفی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل دوره روزانه کارشناسی از دانشگاه کیلان<br /> فارغ التحصیل دوره روزانه کارشناسی ارشد با شاگرد اولی از دانشگاه گیلان


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه گیلان