مهنام نجفی

استاد مهنام نجفی

تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی از پایه ی هفتم تا پیش دانشگاهی تدریس دروس اصلی رشته ی فیزیک برای دانشجویان توسط کارشناس ارشد فیزیک دانشگاه گیلان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان مکانیک کوانتومی 1 و2 ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی نهم دبیرستان علوم تجربی نهم دبیرستان علوم تجربی هشتم دبیرستان علوم تجربی هفتم دبیرستان علوم تجربی ششم ابتدایی فیزیک پیش دانشگاهی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس فیزیک عمومی ریاضی فیزیک 1 و 2 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

رشت - گیلان

سوابق و افتخارات تدریس


فارغ التحصیل دوره روزانه کارشناسی از دانشگاه کیلان<br /> فارغ التحصیل دوره روزانه کارشناسی ارشد با شاگرد اولی از دانشگاه گیلان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه گیلان

نظرات شاگردان