استاد محمود فاضلی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی برتر دانشگاه تهران و فردوسی مشهد


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • دانش آموخته برتر دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد