محمود فاضلی

استاد محمود فاضلی

تدریس خصوصی درو

تدریس خصوص کلیه دروس دوره ابتدایی، متوسطه اول و دبیرستان با بیش از 10 سال سابقه تدریس

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی و آزمایشگاه 2 زیست شناسی فارسی پنجم ابتدایی فارسی سوم ابتدایی فارسی هشتم دبیرستان فارسی نهم دبیرستان فارسی هفتم دبیرستان فارسی اول ابتدایی فارسی دوم ابتدایی ریاضی اول ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی نهم دبیرستان ریاضی دوم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی انگلیسی سوم دبیرستان زبان انگلیسی دوم دبیرستان ریاضی ششم ابتدایی فارسی ششم ابتدایی انگلیسی هشتم دبیرستان انگلیسی نهم دبیرستان انگلیسی هفتم دبیرستان زبان انگلیسی (عمومی) علوم تجربی اول ابتدایی علوم تجربی دوم ابتدایی علوم تجربی چهارم ابتدایی علوم تجربی نهم دبیرستان علوم تجربی هشتم دبیرستان علوم تجربی هفتم دبیرستان علوم تجربی سوم ابتدایی علوم تجربی پنجم ابتدایی علوم تجربی ششم ابتدایی ریاضی عمومی 1 ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

رشت - گیلان

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی برتر دانشگاه تهران و فردوسی مشهد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • دانش آموخته برتر دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

نظرات شاگردان