استاد مهلا شریف

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

از آنجایی که در زمانی زندگی می کنیم که زبان انگلیسی بخش جداناپذیری از زندگی و کارروزانه ی ما را تشکیل می دهد ,همه هدف من کمک به افرادی ست که قصد ارتقای سطح زبان خود را چه در حوزه ی کاری و چه در حوزه ی تحصیلی دارند. برای این کار من از جدیدیترین روش های آموزش زبان استفاده می کنم که یادگیری زبان دوم هرچه شیرین تر و کاربردی تر باشد.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی

افتخارات تحصیلی

  • ابداع کننده شیوه آموزش زبان با فیلم و آهنگ
  • IELTS
  • Bachelor of Arts
  • تدریس خصوصی
  • TTC
  • Advanced certificate in Teaching English