محفوظ معاذی

استاد محفوظ معاذی

تدریس خصوصی فیزیک توسط کارشناس ارشد فیزیک دانشگاه بهشتی آسان ترین روش های یادگیری در کمترین زمان ممکن

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک جدید 1 و 2 فیزیک عمومی فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان