استاد سید مهدی شهابی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

از سال 81 در مشهد مقدس تدریس میکنم و از ابتدای استخدام سابقه ی بیش از 10 سال تدریس در مدارس دخترانه را دارم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه اراک