استاد مهدی قایدرحمتی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

آدم سخت کوش و رسمی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی اپتیک و لیزر از دانشگاه شهید بهشتی