مهدی نعیمی جمال

استاد مهدی نعیمی جمال

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی دبیرستان

تدریس دروس شیمی دوم و سوم دبیرستان، فیزیک دوم دبیرستان، ریاضی دوم دبیرستان، ایستایی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ایستایی فیزیک دوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان