مهدی ناری

استاد مهدی ناری

تدریس تمامی مقاطع تحصیلی از دبیرستان تا کارشناسی ارشد برق. تدریس دروس کنکور سراسری

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب کنترل مدرن هندسه سوم دبیرستان ریاضی گسسته فیزیک عمومی 1 ریاضی عمومی 2 هندسه دوم دبیرستان آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه تحلیلی و جبر خطی فیزیک کنکور سراسری جبر و احتمال ریاضی دوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی کنکور سراسری ریاضی عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

قم - قم تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


کارمند شرت نفت<br /> فوق لسانس MBA<br /> مشاور شرکت ها

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان