استاد مهدی محمدی زاده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی و همچنین به عنوان استعدادهای درخشان دانشگاه و هم اکنون مشغول ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در همین دانشگاه


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در موسسات کنکور و دانشگاه