استاد مهدی میر

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • دانش اموخته ی برق دانشگاه صنعتی شریف
  • رتبه ی ٧٠ کنکور سراسری ٩٢