استاد مهدی خانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی ماشینهای کشاورزی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی
  • شاگرد اول رشته ماشین‌های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان